Ειδοποίηση
  • Mysql database driver not supported. Joom!Fish Database plugin not executed.
  • Joom!Fish Database plugin not installed correctly or not published - Jomfish will not work in this state
  • Mysql database driver not supported. Joom!Fish Database plugin not executed.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΣΑ

Περισσότερες πληροφορίες :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

και ο εταίρος της Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς,

σε συνεργασία με το συντονιστή εταίρο "YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε." και με τους συμπράττοντες εταίρους Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ, Δήμος Σπετσών, Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας, Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Ύδρας, Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Εταιρία Έρευνας & Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρία, Δήμος Αίγινας,  

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,

σας προσκαλεί σε Forumμε θέμα

«Aνοικτοί διάλογοι με αντικείμενο την Ενότητα στην Απασχόληση και τις Καλές Πρακτικές στην Απασχόληση και τις Συμπράξεις »

που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30,

στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

(Καραϊσκου 111, Πειραιάς, 3ος όροφος),

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210 77 04 075 κα Έφη Γκλεζάκου.

ΗΠράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, εντάσσεται στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Προδημοσίευση Πρόγραμματος Επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων (και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πρόσφατα ) με επιδότηση 100%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Προδημοσίευση Πρόγραμματος Επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων (και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πρόσφατα ) με επιδότηση 100%
Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και επίσημα, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, νέο πρόγραμμα επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας χρήματα από το νεο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (και κατά πάσα πιθανότητα και επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μέσα στο 2014). Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες (εντός του Νοεμβρίου).

Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα :
- Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
- Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
- Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
- Τουριστικές επιχειρήσεις
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 100% και θα περιλαμβάνει επιδότηση για τις ακόλουθες δαπάνες :
- Ενοίκια
- Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ύδρευση, θέρμανση)
- Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ)
-Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συμβολαιογράφου κτλ)
- Δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης
-Δαπάνες συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
- Έξοδα προβολής – διαφήμισης
- Δημιουργία ιστοσελίδας
- Δαπάνες αγοράς α΄ υλών
- Αποσβέσεις παγίων
- Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη μισθού και εργοδοτικών εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α βαθμού)
Οι δαπάνες θα επιδοτούνται για 18 μήνες, ενώ με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηματιών.
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται έως 40.000 ευρώ (με ελάχιστο ύψος πρότασης τα 10.000 ευρώ).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει : - Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή
- Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή
- Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να μην εργάζονται σήμερα (είτε με ΙΚΑ είτε με νέα επιχείρηση) ή
- Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή
- Να είναι αυτοαπασχολούμενοι με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες, Επικοινωνήστε με την εταιρία μας στο info@ycp.gr και στα παρακάτω τηλέφωνα για να εκδηλωσετε το ενδιαφέρον σας : 2107700583 ή στο FAX 2107709783

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η προκήρυξη νέου προγράμματος επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς :

- Αγροδιατροφικός Τομέας
- Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
- Περιβαλλοντική Βιομηχανία
- Υγεία συνολικά
- Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Υλικά - Κατασκευές
- Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

Είναι αρκετά πιθανό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να προστεθούν και επιπλέον κλάδοι, οι οποίοι και θα γίνουν γνωστοί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος εντός των επομένων ημερών.
Επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού είναι σίγουρο πως ΔΕΝ θα επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς αναμένεται χωριστή προκήρυξη στις αρχές του 2015.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 50% για προϋπολογισμούς έως 200.000 ευρώ (με ελάχιστο τα 20.000 ευρώ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδεικτικά:
• κτιριακές δαπάνες
•δαπάνες ανακαίνισης
•εξοπλισμός – μηχανήματα
•διαφήμιση – προβολή
•δαπάνες πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, προγράμματα software)
•δαπάνες συστημάτων ποιότητας
•δαπάνες συμβούλων

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις από τα προαναφερθέντα.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυση σε νέες αγορές με νέα προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική δνση info@ycp.gr ή τηλεφωνήστε στο 2107700583 ή στείλτε FAX 2107709763.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ε.Β.Ε.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», σε συνεργασία με το συντονιστή "YOURCONSULTINGPARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε." και τους συμπράττοντες εταίρους (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ, Δήμος Σπετσών, Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας, Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Ύδρας, Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Εταιρία Έρευνας & Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρία, Δήμος Αίγινας), στο πλαίσιο της Δράσης 320 – α/α 10: «Διασύνδεση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται με τους κύριους τοπικούς - εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς» της Πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» και κωδικό MIS464668,

Προσκαλεί

τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις των έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

στην εκδήλωση με θέμα

«Δικτύωση της Α.Σ. “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις»

που θα πραγματοποιηθεί

στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:30

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.

(Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, 1ος όροφος)

Σκοπός της Δράσης Δικτύωσης είναι η προώθηση, ανταλλαγή και κατάθεση καλών και καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η συζήτηση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην υλοποίηση των σχεδίων τους, με στόχο την ουσιαστική σύμπραξη των δυνάμεών τους, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη των στόχων της απασχόλησης.

Πληροφορίες:      Τμήμα Μελετών Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου

τηλ. 210-4101753, 210-4177241-5

Ιστοσελίδα: www.pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Στη συνεδριάση των μελών της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  που έγινε στην εδρα του ΒΕΠ σήμερα στις 07/08/2014 επικυρώθηκαν τα αποτελέμσατα της επιτροπής αξιολογησης. Καλούνται λοιπόν όλα τα μελη να τα αναρτήσουν στους δικτυακούς τους τόπους. Οι επιλεγέντες Ωφελούμενοι θα κληθούν για την ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτικής ενότητας. Αντίοτοιχα, οι ΜΗ επιλεγμένοι και οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ εχουν δικαιωμα αίτησης ενστάσεως εντός 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών απο την ημερομηνία ανακοίνωσης στην έδρα της Α.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 10, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της ΚΥΑ αριθμ. 2.475/οικ.3.33 (ΦΕΚ Β, 16/11‐1‐2012), τα αποτελέσματα επιλογής των συμμετεχόντων/ ωφελουμένων, με τη δημοσιοποίηση του αριθμού δελτίου ταυτότητας αντί του ονόματος εκάστου ωφελουμένου.

Πίνακες αποτελεσμάτων πατήστε εδώ

Με εκτίμηση

Γιώργος Ν. Χαλόφτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των υποψηφίων της δράσης της Α/Σ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ από την αρμόδια επιτροπή, σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07 08 2014 και ώρα 09 : 30 στα γραφεία του ΒΕΠ ( Καραΐσκου111 Πειραιάς 3ος όροφος ) με θέμα συζήτησης την Έγκριση του σχετικού Πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Θεσεων εργασίας για Ωφελούμενους ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
    Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
    Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
    Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
    Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). Περισσότερες πληρόφορίες πατήστε εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες 3 Ιουλίου 2014, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς, εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ της Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

 

Περισσότερα...

ΟΑΕΔ τον Ιούλιο το πρόγραμμα για 12.000 προσλήψεις ανέργων

ΟΑΕΔ τον Ιούλιο το πρόγραμμα για 12.000 προσλήψεις ανέργων
Την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης και την απεμπλοκή των κοινοτικών κονδυλίων ,αναμένει η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα αφορά 12.000 επιδοτούμενες προσλήψεις ανέργων ηλικίας από 25 εώς 66 ετών .Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μέσα στον Ιούλιο ενώ αναμένεται να ''ακολουθήσει'' την επιτυχία που είχε το πρώτο ανάλογο πρόγραμμα που είχε προκηρυχθεί πριν λίγο διάστημα.Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμη το προηγούμενο πρόγραμμα δεν έχει ''ξεμπλοκάρει'' και αναμένεται να γίνει ταυτόχρονα με το νέο πρόγραμμα.

 

Περισσότερα...

1η Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων

1η Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

Περισσότερα...