Ειδοποίηση
 • Mysql database driver not supported. Joom!Fish Database plugin not executed.
 • Joom!Fish Database plugin not installed correctly or not published - Jomfish will not work in this state
 • Mysql database driver not supported. Joom!Fish Database plugin not executed.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Στην εν λόγω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την Πράξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» που αφορά το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» να διαβάσετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, να βρείτε πλήθος πληροφοριών και χρήσιμων συνδέσμων για τους ωφελούμενους, καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κύριες προκλήσεις για τις περιοχές παρέμβασης του σχεδίου, παραμένουν η βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων και ιδιαίτερα των γυναικών και ως εκ τούτου η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.

Γνωρίζοντας ότι η θέση των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων και γυναικών, όσον αφορά στην αγορά εργασίας ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολη και εκτιμώντας από επαφές ότι η εμπειρία τους από την αγορά εργασίας περιγράφεται και ως «διπλός αποκλεισμός» με την έννοια ότι τα άτομα αυτά είναι τα τελευταία που βρίσκουν εργασία σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης που το ποσοστό απασχόλησης τείνει προς την πλήρη απασχόληση, ενώ είναι τα πρώτα που χάνουν την εργασία τους ή παραμένουν στις λίστες των ανέργων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, η ομάδα σύνταξης προσδιόρισε τις παρεμβάσεις στους εξής τομείς :

A) Οι κλάδοι που επελέγησαν και προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας (Ν.Ε.Ε) και απασχόλησης (Ν.Θ.Ε πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε αυτές) είναι ο εμπορικός κλάδος (πωλήσεις) και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών (τουρισμός – εστίαση). Οι ομάδες στόχος αποτελούνται από άτομα τα οποία λιγότερο ή περισσότερο έχουν επαγγελματικές και συγκυριακές προϋποθέσεις (ανεργία, απώλεια θέσεων εργασίας, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, μερική απασχόληση), να ανακτήσουν ή να αποκτήσουν θέσεις εργασίας στους τομείς / κλάδους αυτούς. Οι κλάδοι αυτοί συγκεντρώνουν από το σύνολο των μελετών και εκτιμήσεων των φορέων, ΟΤΑ και κοινωνικών εταίρων των περιοχών παρέμβασης παρουσιάζουν σειρά από θεσμικά και οργανωτικά πλεονεκτήματα όπως :

 • Αντιμετωπίζουν ευέλικτα τις δυσκολίες του οικονομικού κύκλου, μειώνοντας τα σχετικά κόστη λειτουργίας.
 • Εξακολουθούν να προσφέρουν θέσεις εργασίας με λιγότερη φυσικά ένταση από ότι στο παρελθόν.
 • Είναι βαθιά ριζωμένοι ως κλάδοι στην εμπορική και αστική συνείδηση των «πελατών».
 • Απαιτείται ενίσχυση και επαναδιαμόρφωση της λειτουργίας του κύκλου εργασιών τους με άξονα τα νέα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτών.
 • Αποτελούν τους κλάδους με τις υψηλότερες προτιμήσεις από πλευράς νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να αυταπασχοληθούν.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες τοπικών φορέων, άλλα και του Δήμου Πειραιά η υψηλότατη ανεργία που πλήττει την περιοχή, μπορεί να αντιμετωπισθεί –εν μέρει, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών- είτε με «στροφή» των ανέργων σε επαγγελματικό χώρο με προοπτικές άμεσης απασχόλησης, είτε με ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους προσόντων, είτε με σύζευξη και των δύο προαναφερομένων παραγόντων. Οι επιλεχθέντες τομείς και κλάδοι προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες.

B) Οι προτεινόμενες συνεκτικές δράσεις του σχεδίου, αναμένεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στα κάτωθι, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των περιοχών παρέμβασης του σχεδίου σε Πειραιά και τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα και Σπέτσες :

 • Ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε άλλες βιώσιμες και ανταγωνιστικές παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις πρότυπες-καινοτόμες δραστηριότητες
 • Ανάπτυξη θέσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε εμπορικές επιχειρήσεις με προοπτική διατήρησης
 • Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργατικού δυναμικού, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και ευελιξία της τοπικής οικονομίας
 • Επαναδιοχέτευση των ανέργων στους κλάδους από όπου προέρχονται, έπειτα από εξειδίκευση, επανειδίκευση και αναβάθμιση των προσόντων τους, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες πλέον απαιτήσεις της αγοράς και να προσαρμόζονται άμεσα στις εξελίξεις της
 • Συγκράτηση και ενίσχυση / βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.
 • Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας των νησιών με άξονα τον τουρισμό
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσδίδει η δικτύωση και οι διατοπικές συνεργασίες
 • Ενίσχυση της κινητικότητας του ντόπιου εργατικού δυναμικού
 • Ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής αντίληψης για την απασχολησιμότητα των ανέργων
 • Δράσεις στήριξης επιχειρήσεων μέσω Δήμων (πχ μειωμένα δημοτικά τέλη) για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας

Συγκεκριμένα, το σχέδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία και υποστήριξη των ανέργων ωφελουμένων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η επαγγελματική συμβουλευτική, η κατάρτιση και τα θεματικά εργαστήρια αποτελούν απαραίτητα και καθοριστικά εργαλεία του ανωτέρω στόχου